OSP
Aktualności
Aktualności » Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice »
2019-08-07 21:29:47
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice

OSPB/1/2019

Darłowo, 07.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                   

Ochotnicza Straż Pożarna w Barzowicach

       Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na:

„Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice”

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do godz. 11:00 dnia 06 sierpnia 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

Prezes OSP Barzowice

Piotr Szewczykowski

 

Strona główna
Aktualności
Zarząd
Jednostki OSP
Kontakt
OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesław
OSP Domasławice
OSP Jeżyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Słowino
OSP Stary Jarosław
OSP Sulimice
OSP Wiekowice
140
Projekt i wykonanie: rumac.pl