OSP
Aktualności
Aktualności » Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice »
2019-08-12 14:55:05
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice

Znak sprawy: OSPB/2/2019

Darłowo,dnia 12.08.2019r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice.

 

  1. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytania z dnia 09.08.2019 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści, by cztery miejsca dla załogi, znajdujące się w tylnym przedziale kabiny, wyposażone były w dwupunktowe pasy biodrowe ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza,  by cztery miejsca dla załogi, znajdujące się w tylnym przedziale kabiny, wyposażone były w dwupunktowe pasy biodrowe. Zgodnie z Minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegowszystkie  miejsca dla załogi powinny być wyposażone w trzypunktowe  bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w przepustnicę przy działku  wodno-pianowym zamiast zaworu kulowego?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuści dostarczenie  pojazdu wyposażonego w przepustnicę przy działku wodno-pianowym zamiast zaworu kulowego..

 

Pytania z dnia 12.08.2019 r.

Pytanie 1

Dot. pkt 2.6 załącznika nr do 1 SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści dostawę samochodu z mechaniczną skrzynią biegów ze zautomatyzowanym systemem zmiany przełożeń przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów łączy wszystkie zalety skrzyni manualnej oraz automatycznej tzn. zmiana biegów realizowana jest w sposób zautomatyzowany co eliminuje możliwość popełnienia błędów przez kierowcę, a tym samym zabezpiecza zarówno skrzynię, sprzęgło jak i jednostkę napędową przed uszkodzeniem (np. niewłaściwa redukcja biegów np. z wysokiego na zbyt niski), co ma szczególne znaczenie, zważywszy na fakt, że będzie wielu użytkowników , cechujących się zapewne odmiennym stylem jazdy. W świetle tych faktów jesteśmy przekonani, że zastosowanie zautomatyzowanej skrzyni będzie rozwiązaniem najkorzystniejszym dla Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuści samochodu z mechaniczną skrzynią biegów ze zautomatyzowanym systemem zmiany przełożeń przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych warunków.  Zgodnie z Minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego pojazd powinien być wyposażony w manualną skrzynię biegów.

 

Pytanie 2

Dot. pkt 3.21 załącznika nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga by przy podstawie działka był zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny.

Czy Zamawiający dopuści zawór odcinający ze sterowaniem elektropneumatycznym umieszczony na kolektorze zasilającym umieszczony w przedziale autopompy?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuści zawór odcinający ze sterowaniem elektropneumatycznym umieszczony na kolektorze zasilającym umieszczony w przedziale autopompy.

 

Prezes OSP Barzowice

Piotr Szewczykowski

 

Strona główna
Aktualności
Zarząd
Jednostki OSP
Kontakt
OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesław
OSP Domasławice
OSP Jeżyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Słowino
OSP Stary Jarosław
OSP Sulimice
OSP Wiekowice
247
Projekt i wykonanie: rumac.pl