OSP
Aktualności
Aktualności » Informacja z otwarcia ofert: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice »
2019-08-19 15:03:29
Informacja z otwarcia ofert: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice

Darłowo, dnia 19.08.2019 r.

OSPB/2/2019                                                                                        

Ochotnicza Straż Pożarna

w Barzowicach

Barzowice 44, 76-150 Darłowo

 

Informacja z otwarcia ofert

 

  1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 19.08.2019 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

 

Dodatkowy okres gwarancji na samochód (podwozie) ponad minimalny okres gwarancji określony na 24  miesiące

(miesiące)

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę pożarniczą ponad minimalny  okres gwarancji określny na  24  miesiące (miesiące)

 

  1.  

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105 A, 43-346 Bielsko-Biała

759 932,13

-

-

  1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawcę był zgodny z SIWZ:
  1. od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 29 listopada 2019 r.,
  2. termin płatności faktury: 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  760 000,00 zł brutto.

 

Prezes OSP Barzowice

Piotr Szewczykowski

 

Strona główna
Aktualności
Zarząd
Jednostki OSP
Kontakt
OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesław
OSP Domasławice
OSP Jeżyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Słowino
OSP Stary Jarosław
OSP Sulimice
OSP Wiekowice
829
Projekt i wykonanie: rumac.pl